Balavásár

Mezőgazdasági iroda

Az iroda feladatköre:

 • a mezőgazdasági nyilvántartó összeállítása, hagyományos és elektronikus formában
 • a bevallott adatok ellenőrzése a helyszínen
 • különféle igazolások, termelői bizonylatok kiállítása a mezőgazdasági nyilvántartó alapján
 • bérbeadási szerződések nyilvántartása
 • az állatok feletti tulajdonjog illetve az állatok adásvételének igazolása (ciklus)
 • statisztikai nyomtatványok összeállítása
 • birtoklevelek előállítása
 • földfelmérés

Atribuţiile biroului:

 • Intocmeste si tine la zi registrul agricol, pe suport de hartie si in format electronic, potrivit Ordonantei Guvernului nr.28/2008, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a guvernulu, pe sate
 • Inscrierea datelor cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale.
 • Organizeaza si actualizeaza evidenta centralizata pe comuna privind numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri utilizate ca locuinta si constructii anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura.
 • Organizeaza si tine evidenta modului de folosinta a terenurilor, suprafetelor cultivate cu principalele culturi, numarul de pomi fructiferi, pe specii.
 • Organizeaza si tine evidenta efectivelor de animale, pe specii si categorii, la inceputul fiecarui an, precum si evolutia anuala a acestor efective.
 • Ia masurile necesare pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii registrului agricol, precum si pentru furnizarea de date din registru, cu respectarea prevederilor legale.
 • Demareaza lucrarile necesare pentru eliberarea titlului de proprietate
 • Masuratori topografice

 

Telek-eladások: