Balavásár

Anyakönyvvezető iroda 2015

Halotti bizonyítvány kiállításához szükséges iratok:

 • Halálesetet igazoló orvosi bizonylat
 • Születési és házassági bizonyítvány
 • Az elhunyt személy személyigazolványa
 • Katonai könyv vagy behívó igazolás (esetektől függően)
 • A halálesetet bejelentő személy személyigazolványának másolata

Házasságkötéshez szükséges iratok:

 • Személyi azonosságot igazoló iratok (eredeti és másolat). Ezek lehetnek:
  • Román állampolgároknak személyi igazolvány/előzetes személyi igazolvány
  • Az Európai Unió állampolgárainak személyazonossági iratok vagy útlevél
  • Hontalanoknak útlevél és ideiglenes/végleges tartozkodási engedély
 • Keresztlevelek (eredeti és másolat)
 • Orvosi igazolás
 • Hitelesített iratok, melyek bizonyítják az előző házasság felbontását (esetektől függően). Ezek lehetnek:
  • 1951 és 1960 között kibocsájtott válási bizonyítvány
  • Születési bizonyítvány vagy házassági bizonyítvány, amelyeik fel van tüntetve a házasság felbontása
  • Végleges és visszavonhatatlan törvényszéki határozat

Balavásár község Polgármesteri Hivatalában az alábbi házasságkötési szándékokat jegyezték be.

A Polgári Törvéykönyv 285. cikkelye értelmében 10 napon belül

(1) Bárki kétségbe vonhatja a házasságot, ha törvényi akadály áll fenn, vagy egyéb törvényi követelmények nem teljesülnek.

(2) A házasságkötéssel kapcsolatos kifogást csupán írásban lehet tenni, az alapjául szolgáló bizonyítékok bemutatásával.