Balavásár

Kérvény – szennyvíztisztító rendszerek

A 714/2022-es Kormányhatározat értelmében, amely az egyéni szennyvíztisztító rendszerek engedélyeztetésére, bejelentésére, építésére, fenntartására, üzemeltetésére vonatkozik: – minden fizikai és jogi személy köteles bejelenteni a legrövidebb időn belül a helyi polgármesteri hivatalban az egyéni szennyvíz telepének adatait. Ezt megtehetik személyesen vagy emailen elküldve a kitöltött csatolt kérést a következő címre: balauseri@cjmures.ro. Amennyiben nem teszik ezt meg a lakosok, 5.000-10.000 lejig terjedő büntetésben részesülnek a Környezetvédelmi Őrség meghatalmazott személyei által. Kontakt személyek: Bartalus Adrienn, Turi Cristiana.