Balavásár

Oktatás

A községben hat iskola és hét óvoda működik.

 

 

Három iskolában gimnáziumi szintű oktatás, háromban pedig elemi szintű oktatás folyik. A gimnáziumi iskolák közé tartozik a balavásári „Török János” Iskola, a kendi „Sámuel József” Iskola és a szénaverősi iskola. Elemi szintű oktatás folyik a szentdemeteri iskolában, a fületelki iskolában és az egrestői iskolában.

A kendi „Sámuel József” Iskola
A balavásári „Török János” Iskola
Az egrestői iskola

A szentdemeteri 5-8 osztályos tanulók a kendi iskolába járnak, az egrestői magyar tagozat Balavásárra, a román tagozat Szénaverősre, míg a fületelki gimnazisták is Szénaverősre járnak nap mint nap. A diákokat iskolabusz szállítja.

 

A gyereklétszám a község tanintézeteiben a 2014/2015-ös tanévben a következő:

Település Óvoda Elemi iskola Általános iskola
Balavásár 38 77 66
Kend 53 90 57
Szentdemeter 12 17
Egrestő (magyar tagozat) 14 12
Egrestő (román tagozat) 18 34
Fületelke 7 13
Szénaverős 41 59 73