Balavásár

Oktatás

A községben öt iskola és négy óvoda működik.

Három iskolában gimnáziumi szintű oktatás, kettőben pedig elemi szintű oktatás folyik. A gimnáziumi iskolák közé tartozik a balavásári „Török János” Iskola, a kendi „Sámuel József” Iskola és a szénaverősi iskola. Elemi szintű oktatás folyik a fületelki iskolában és az egrestői iskolában.

„Török János” Iskola – Balavásár

„Sámuel József” Iskola – Kend

Gimnáziumi Iskola – Szénaverős

Elemi Iskola – Fületelke és Egrestőc

A szentdemeteri tanulók a kendi iskolába járnak, az egrestői magyar tagozat Balavásárra, a román tagozat Szénaverősre, míg a fületelki gimnazisták is Szénaverősre járnak nap mint nap. A diákokat iskolabusz szállítja.

A gyereklétszám a község tanintézeteiben a 2020/2021-es tanévben a következő:

Település Óvoda Elemi iskola Általános iskola
Balavásár 38 84 61
Kend 44 89 69
Szentdemeter
Egrestő (magyar tagozat) 14 17
Egrestő (román tagozat) 32 47
Fületelke 10
Szénaverős 17 39 80