Balavásár

Egyházak

A községben a legelterjedtebb vallás a református.

Három faluban található református templom: Balavásáron, Egrestőn és Kenden kettő.

A kiskendi református templom
A nagykendi református templom

A nagykendi református templom a XIV. század második felében épült. Kezdetben a kiskendi lakosok is Nagykendre jártak templomba, de 1761-ben Kiskend különálló egyház lett, majd 1784-ben templomuk epült.

A balavásári református templom 1976-ban épült. A faluban a református vallás mellett katolikus, ortodox és neoprotestáns lakosok is vannak.

Az emlékműnek nyilvánított egrestői református templom 800 éve épült, gótikus stílusban. Különlegessége, hogy a harangláb különálló a templomtól.

Az egrestői református templom
A balavásári református templom

A református után a második legelterjedtebb vallás a katolikus.

 

Szentdemeter majdnem teljes lakossága katolikus. Középkori templomjának építési jellegzetességei is ehhez a korhoz, a román és a gótika korához kötődnek. Feltételezik, hogy egy korábbi templom előzte meg, mert a Szent Demeter nevet még a Gyula megtérése után kaphatta. Mivel a katolikusok többségbe kerültek, már 1697-ben gondoltak a templom visszavételére, amely 1722-ben meg is valósult.

Az egrestői katolikus templomot 1785-ben építettek, melynek helyébe 1839-ben emelték a ma is álló templomot. Önálló egyházközséggé nyilvánították 1764-ben.

A fületelki evangelikus templom a XV-XVIII század között épült. Jelenleg nagyon romos állapotban van, mivel a falu lakossága lecsökkent és kevés evangélikus lakos maradt a faluban.

A szentdemeteri katolikus templom
A fületelki evangélikus templom
Az egrestői katolikus templom
Az egrestői ortodox templom